مرجان و جواد

Marjan     &    Javad

سرنوشت ما را به سمت هم آورد و عشق پیوند ما را تا ابد تضمین خواهد کرد. افسانه ها حقیقت پیدا کرده اند

We sincerely invite you to join us with your lovely family

صمیمانه از شما دعوت می کنیم تا با خانواده دوست داشتنی خود به ما بپیوندید

زمان : پنج شنبه 17 شهریور ساعت 20:30

ادرس :پاسداران نبش بهستان هشتم رستوران شاندیز ماهان

پارکینگ اول کوچه بهستان هشتم می باشد

مسیریابی